Academia Sinica
You are here:   Home   ⇒   About us   ⇒   List of Phone Extension No.

List of Extension Numbers

 

  Telephone:886-2-23685999  

Administrative staff Research Fellow
Name Room(Ext.)
 Yee-Ling Lai  201 (441)
 Fang-Tzu Kuo  201 (443)
 Hsiao-Ching Liu  301 (442)
 Pi, Han Chang  600 (400)
 Pei-Chun Wang  601 (336)
 Miao Ping Hung  601 (332)
 Pei-Hsun Hung  601 (427)
 Hong, Wei-Jie  601 (400)
 Szu-Chieh Lin  601 (341)
 Shu-Min Yeh  601 (331)
 Yueh-Hwa Lee  601 (333)
 Mei-Ling Kuo  602 (342)
 Shelly huang  606 (382)
 Ching-Wen Wang  606 (383)
 Lin, Yu-Tuan  743 (743)
 Huang, Shu-chuen  746 (422)
 Jia-Hsuan He  746 (701)

Visitors 

Name Room Visiting
Noh, Se Eun 729 2018-03-01
~ 2019-02-28
Miyamoto, Masahiko 723 2018-08-01
~ 2020-07-31
Powell, Alexander 731 2018-10-18
~ 2019-08-12
Ibukiyama, Tomoyoshi 732 2018-11-01
~ 2018-11-30
Xue, Jiangwei 733 2018-11-12
~ 2018-11-26
Jafari, Raheleh 2018-11-18
~ 2018-12-07
Shu, Bin 2018-11-26
~ 2018-12-09
Zhang, Yongbing 2018-12-02
~ 2018-12-10
Li, Wen-Ching Winnie 2018-12-06
~ 2018-12-21
Keem, Changho 2018-12-10
~ 2018-12-21
Kodama, Yuji 2018-12-12
~ 2018-12-24
Bao, Huanchen 2018-12-18
~ 2019-01-12
Wang, Weiqiang 2018-12-19
~ 2019-01-16
Lan, Kai-Wen 2018-12-24
~ 2019-01-07
Lusztig, George 2018-12-25
~ 2019-01-12
Lu, Ming 2018-12-25
~ 2019-01-20
Shan, Peng 2018-12-26
~ 2019-01-23
Jiarui, Fei 2018-12-28
~ 2019-01-12
Name Ext. SIP #
 Yu, Chia-Fu   62893905928
 Yeh, Yeong-Nan   62993905929
 Chen, Yi-Chiuan   63093905930
 Cheng, Jih-Hsin   63193905931
 Mok, Chung Pang  63293905932
 Hsiao, Chin-Yu   63393905933
 Wu, Derchyi   63693905936
Postdoctors
Name Ext. Name Ext.
 Zhibin Du  618  Qi, Hao  619
 Shih-Yu Chen  620  Guokuan Shao  621
 Hung-Yu Yeh  621  Sheng-Fu Chiu  622
 Jyun-Ao Lin  623  Saud Hussein  623
 Chao Zhang  624  Yao Cheng  624
 Ryo Sato  625  Yasuhiro Terakado   625
 Chia-Liang Sun  626  Taiji Marugame  637
 Kyung-Youn Kim  734  Bingying Lu  734
Name Ext. SIP #
 Cheng, Shun-Jen   702 93905902
 Kan, Su-Jen   703 93905903
 Liu, Tai-Ping   704 93905904
 Lam, Ching Hung  705 93905905
 Liang, Fei-tsen   706 93905906
 Hui, Kin Ming   707 93905907
 Hsieh, Chun-Chung  708 93905908
 Ming-Lun Hsieh  710 93905910
 Lih, Ko-Wei   711 93905911
 Lee, Jyh-Hao   735 93905955
 Hsieh, June   737 93905937
 Hwang, Chii-Ruey   738 93905938
 Huang, I-Chiau   740 93905940
 Elling, Volker  741 93905941
 Wang, Julie Tzu-Yueh   742 93905942

Retired Research Fellow

Name Ext.
 Hwang, Jenn Fang   400
 Chang, Chin-Huei   635
 Lee, Hsuan-Pei   635
 Chou, Wun-Seng   709
 Roan, Shi-Shyr   716
 Du, Bau-Sen   716
 Chiang, Tzuu-Shuh   730
 Chow, Yunshyong   736
 Liu, Fon-Che   744

Research Assistants

Name Ext.
 Wei-Ting Kao  618
 Chun-Hsien Hsu  618
 Nai-Heng Hsu  619
 Tsung-Kai Lin  620
 Shu-Ting Huang  620
 Wei-Chuan Shen  621
 Ting-Wei Chao  623
 Tai Wei Hu  624
 Ching-Lung Hsu  625