List of Extension Numbers

 Telephone:886-2-23685999

Administrative staff

Name Room(Ext.)


Huang, Shu-chuen 601 (337)
Hung, Miao Ping  601 (332)
Hung, Pei-Hsun  601 (427)
Kuo, Fang-Tzu  201 (443)
Kuo, Mei-Ling 602 (342)
Lai, Yee-Ling  201 (441)
Lee, Yueh-Hwa 601 (333)
Lin, Hsin-Chen 746 (701)
Lin, Yu-Tuan 743 (743)
Liu, Hsiao-Ching  301 (442)
Pi, Han Chang 600 (400)
Tung, Yu-Ching Jessi  601 (341)
Wang, Pei-Chun Andrea 601 (336)
Wu, Hao Kai 601 (400)
Yan, Chen-Han 746 (422)
Yeh, Shu-Min 601 (331)

Research Fellow

Name (Ext.)  


Chen, Yi-Chiuan  (630) 
Cheng, Jih-Hsin  (631) 
Cheng, Miranda C. N. (709) 
Cheng, Shun-Jen  (702) 
Duncan, John F. R.  (738) 
Elling, Volker (741) 
Ho, Ching Wei (634) 
Hsiao, Chin-Yu  (633) 
Huang, I-Chiau  (740) 
Hui, Kin Ming  (707) 
Kan, Su-Jen  (703) 
Khan, Adeel Ahmad (735) 
Lai, Chun-Ju (632) 
Lam, Ching Hung (705) 
Lee, Yuan-Pin (736) 
Liang, Fei-tsen  (706) 
Liu, Tai-Ping  (704) 
Tsai, Cheng-Chiang (744) 
Wang, Julie Tzu-Yueh  (742) 
Wu, Derchyi  (636) 
Yu, Chia-Fu  (628) 
Yu, Shih-Hsien (737) 

Postdoctors

Name (Ext.)  


Chen, I-Yuan Harrison (618)
Chou, You-Cheng (621)
Hsu, You-Hung (624)
Li, Tzu-Jan (619)
Liu, Wille Shih-Wei (622)
Mikami, Ryota  (729)
Sultani, Nawaz (621)
Tokimoto, Kazuki  (623)
Wang, Sz-Sheng (623)
Wu, Kuang-Ru (619)

Research Assistants

Name (Ext.)  


Hsu, Ching Chia (625)
Wang, Wei-Chun (626)

Retired Research Fellow

Name (Ext.)  


Chang, Chin-Huei  (400)
Chiang, Tzuu-Shuh  (610)
Chou, Mo-Hong (400)
Chou, Wun-Seng  (716)
Chow, Yunshyong  (400)
Du, Bau-Sen  (716)
Hsieh, Chun-Chung (715)
Hsieh, June  (716)
Hwang, Chii-Ruey  (610)
Hwang, Jenn Fang  (400)
Lee, Hsuan-Pei  (400)
Lee, Jyh-Hao  (400)
Lih, Ko-Wei  (715)
Liu, Fon-Che (715)
Roan, Shi-Shyr  (400)
Yeh, Yeong-Nan  (716)

Visitors

Name [Room] (Visiting)


Li, Wen-Ching Winnie  [727 ]
   (2023-02-01 ~ 2023-07-31)
Oki, Yasuhiro  [725 ]
   (2023-02-28 ~ 2023-03-28)
Yu, Jiu-Kang  [728 ]
   (2023-01-18 ~ 2023-05-31)


Chai, Ching-Li  [726 ]
   (2023-05-13 ~ 2023-06-13)