List of Extension Numbers

 Telephone:886-2-23685999

Administrative staff

Name Room(Ext.)


Lai, Yee-Ling  201 (441)
Kuo, Fang-Tzu  201 (443)
Liu, Hsiao-Ching  301 (442)
Pi, Han Chang 600 (400)
Lin, Szu-Chieh  601 (341)
Yeh, Shu-Min 601 (331)
Lee, Yueh-Hwa 601 (333)
Hung, Pei-Hsun  601 (427)
Hong, Wei-Jie 601 (400)
Hung, Miao Ping  601 (332)
Wang, Pei-Chun  601 (336)
Kuo, Mei-Ling 602 (342)
Wang, Ching-Wen  606 (383)
Peng, Huan-Ting  606 (382)
Lin, Yu-Tuan 743 (743)
Huang, Shu-chuen 746 (422)
He, Jia-Hsuan  746 (701)
Lin, Chen-Yang  746 (701)

Research Fellow

Name (Ext.)  


Yu, Chia-Fu  (628) 
Yeh, Yeong-Nan  (629) 
Chen, Yi-Chiuan  (630) 
Cheng, Jih-Hsin  (631) 
Lai, Chun-Ju (632) 
Hsiao, Chin-Yu  (633) 
Wu, Derchyi  (636) 
Cheng, Shun-Jen  (702) 
Kan, Su-Jen  (703) 
Liu, Tai-Ping  (704) 
Lam, Ching Hung (705) 
Liang, Fei-tsen  (706) 
Hui, Kin Ming  (707) 
Hsieh, Chun-Chung (708) 
Hsieh, Ming-Lun  (710) 
Lih, Ko-Wei  (711) 
Lee, Jyh-Hao  (735) 
Lee, Yuan-Pin (736) 
Hwang, Chii-Ruey  (738) 
Huang, I-Chiau  (740) 
Elling, Volker (741) 
Wang, Julie Tzu-Yueh  (742) 
Tsai, Cheng-Chiang (744) 

Postdoctors

Name (Ext.)  


Lu, Bingying (619)
Wu, Kuang-Ru (619)
Chen, Shih-Yu (620)
Su, Wei-Bo  (621)
Chiu, Sheng-Fu (622)
Cheng, Yao  (623)
Xiang, Ziqing (624)
Guo, Ji (624)
Tokimoto, Kazuki  (625)
Sato, Ryo (625)
Terakado, Yasuhiro (625)
Sun, Chia-Liang (626)

Research Assistants

Name (Ext.)  


Chin-Chia Chang (618)
Ching-Hsien Lee (618)
Huang, Hao-Wei (619)
I-Hsun Chen (620)
De-Jun Wang (624)

Retired Research Fellow

Name (Ext.)  


Hwang, Jenn Fang  (400)
Chang, Chin-Huei  (635)
Lee, Hsuan-Pei  (635)
Liu, Fon-Che (715)
Chou, Wun-Seng  (716)
Roan, Shi-Shyr  (716)
Du, Bau-Sen  (716)
Chow, Yunshyong  (730)
Chiang, Tzuu-Shuh  (730)
Hsieh, June  (737)

Visitors

Name [Room] (Visiting)


Yen, Ju-Yi  [726 ]
   (2020-03-16 ~ 2020-12-31)
Chou, You-Cheng  [732 ]
   (2020-05-01 ~ 2020-12-31)
Lee, Yu-Sheng  [733 ]
   (2020-06-08 ~ 2020-10-31)
Hsu, Chi-Yun  [725 ]
   (2020-06-29 ~ 2020-12-31)
Liao, Yin-Ting  [732 ]
   (2020-09-01 ~ 2020-12-31)


Mancas, Stefan  [ ]
   (2020-12-01 ~ 2021-01-15)