List of Extension Numbers

 Telephone:886-2-23685999

Administrative staff

Name Room(Ext.)


Chiang, Hsuan-Ting Shelly 601 (338)
He, Jia-Hsuan  746 (701)
Hong, Wei-Jie 601 (400)
Huang, Chia-Hung 201 (443)
Huang, Shu-chuen 746 (422)
Huang, Yi-Ting Evelyn 601 (341)
Hung, Miao Ping  601 (332)
Hung, Pei-Hsun  601 (427)
Kuo, Fang-Tzu  201 (443)
Kuo, Mei-Ling 602 (342)
Lai, Yee-Ling  201 (441)
Lee, Yueh-Hwa 601 (333)
Lin, Chen-Yang  746 (701)
Lin, Yu-Tuan 743 (743)
Liu, Hsiao-Ching  301 (442)
Pi, Han Chang 600 (400)
Wang, Ching-Wen  606 (383)
Wang, Pei-Chun Andrea 601 (336)
Yeh, Shu-Min 601 (331)

Research Fellow

Name (Ext.)  


Chen, Yi-Chiuan  (630) 
Cheng, Jih-Hsin  (631) 
Cheng, Miranda C. N. (709) 
Cheng, Shun-Jen  (702) 
Elling, Volker (741) 
Hsiao, Chin-Yu  (633) 
Hsieh, Chun-Chung (708) 
Hsieh, Ming-Lun  (710) 
Huang, I-Chiau  (740) 
Hui, Kin Ming  (707) 
Hwang, Chii-Ruey  (738) 
Kan, Su-Jen  (703) 
Khan, Adeel Ahmad (634) 
Lai, Chun-Ju (632) 
Lam, Ching Hung (705) 
Lee, Jyh-Hao  (735) 
Lee, Yuan-Pin (736) 
Liang, Fei-tsen  (706) 
Lih, Ko-Wei  (711) 
Liu, Tai-Ping  (704) 
Miyamoto, Masahiko (723) 
Tsai, Cheng-Chiang (744) 
Wang, Julie Tzu-Yueh  (742) 
Wu, Derchyi  (636) 
Yeh, Yeong-Nan  (629) 
Yu, Chia-Fu  (628) 

Postdoctors

Name (Ext.)  


Chen, Shih-Yu (620)
Chiu, Sheng-Fu (622)
Foo, Wei Guo (625)
Mikami, Ryota  (729)
Sato, Ryo (625)
Su, Wei-Bo  (621)
Sun, Chia-Liang (626)
Tokimoto, Kazuki  (625)
Wu, Kuang-Ru (619)
Xiang, Ziqing (624)

Research Assistants

Name (Ext.)  


Chang, Chin-Chia (618)
Huang, Hao-Wei (619)
Lee, Ching-Hsien (618)
Wang, Te-Chun (624)
Yu, Hung-Hsun (620)

Retired Research Fellow

Name (Ext.)  


Chang, Chin-Huei  (635)
Chiang, Tzuu-Shuh  (610)
Chou, Mo-Hong (400)
Chou, Wun-Seng  (716)
Chow, Yunshyong  (400)
Du, Bau-Sen  (716)
Hsieh, June  (716)
Hwang, Jenn Fang  (400)
Lee, Hsuan-Pei  (635)
Liu, Fon-Che (715)
Roan, Shi-Shyr  (400)

Visitors

Name [Room] (Visiting)


Chou, You-Cheng  [732 ]
   (2020-05-01 ~ 2021-07-31)
Kim, Kyung-Youn  [726 ]
   (2020-10-01 ~ 2021-07-31)
Lee, Yu-Sheng  [733 ]
   (2020-06-08 ~ 2021-08-31)
Lo, Chi-Heng  [ ]
   (2021-06-11 ~ 2021-08-10)
Yen, Ju-Yi  [726 ]
   (2021-05-15 ~ 2021-07-31)


Lai, Kuan-Wen  [731 ]
   (2021-07-05 ~ 2021-08-06)